Bảo Hiểm Du Lịch

BẢO HIỂM DU LỊCH TRONG NƯỚC là bảo hiểm dành cho những khách du lịch là người Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đi du lịch, tham quan các địa danh du lịch trong phạm vi nước Việt Nam.

Bảo hiểm chi trả cho khách du lịch khi không may gặp phải các rủi ro trong hành trình du lịch của mình như các rủi ro tai nạn giao thông, tai nạn trong quá trình đi lại, leo trèo hoặc tham gia các hoạt động tại địa điểm du lịch gây thương tật về thân thể, sức khỏe, thậm chí có thể nguy hại tới tính mạng.

Quyền lợi Cơ bản
Chi phí y tế DO TAI NẠN 20,000,000
Vận chuyển y tế cấp cứu 40,000,000
Dịch vụ hỗ trợ y tế 24/24 Bao gồm
Tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn 100,000,000

 Liên hệ:

Travel-Insurance