[NEWS] Luật Golf Mới 2019

Như đã công bố hồi đầu tháng 03/2017, USGA và R&A đã trải qua 5 năm xét duyệt các luật lệ hiện hành và đưa ra một loạt các đề xuất thay đổi mới trong năm 2019. Theo đó, sách luật golf mới sẽ có 24 luật thay vì 34 như trước đây, nhằm đạt đến các mục đích sau:

  • Đơn giản hóa: giúp các Luật Golf dễ hiểu và dễ thực hiện hơn.
  • Giảm bớt các hình thức phạt
  • Tăng tốc vòng chơi: thông qua một vài cải tiến nhỏ trong quy định về tốc độ chơi

[NEWS] Luật Golf Mới 2019

Trả lời

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. Requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *

*
*