Yen Bai Star Golf & Resort (Ngôi Sao Yên Bái)

Yen Bai Star Golf & Resort (Ngôi Sao Yên Bái)

Sân Golf Kim Bảng (Stone Valley Golf Resort)

Sân Golf Kim Bảng (Stone Valley Golf Resort)