Cúp Golf

SKU: 94B102

 • Cúp Niken màu bạc, cao 275mm

Giá: 4,850,000đ (Chưa VAT)

SKU: 94B108

 • Cúp Niken màu bạc, cao 310mm

Giá: 12,600,000đ (Chưa VAT)

SKU: 94B109

 • Cúp Niken màu bạc, cao 470mm

Giá: 13,100,000đ (Chưa VAT)

SKU: 94B110

 • Cúp Niken màu bạc, cao 430mm

Giá: 5,600,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp Niken màu bạc, cao 360mm

Giá: 4,450,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp Niken màu bạc, cao 310mm

Giá: 3,350,000đ (Chưa VAT)

SKU: 94B112

 • Cúp Niken màu bạc, cao 310mm

Giá: 3,300,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp Niken màu bạc, cao 227mm

Giá: 2,700,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp Niken màu bạc, cao 213mm

Giá: 1,900,000đ (Chưa VAT)

SKU: 94B113

 • Cúp Niken màu bạc, cao 335mm

Giá: 6,400,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp Niken màu bạc, cao 290mm

Giá: 4,650,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp Niken màu bạc, cao 250mm

Giá: 3,350,000đ (Chưa VAT)

SKU: 94B114

 • Cúp Niken màu bạc, cao 430mm

Giá: 5,500,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp Niken màu bạc, cao 360mm

Giá: 4,400,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp Niken màu bạc, cao 305mm

Giá: 3,300,000đ (Chưa VAT)

SKU: 93B101

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 420mm

Giá: 2,450,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 407mm

Giá: 2,350,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 395mm

Giá: 2,250,000đ (Chưa VAT)

SKU: 93B102

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 385mm

Giá: 5,600,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 362mm

Giá: 5,450,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 345mm

Giá: 5,300,000đ (Chưa VAT)

SKU: 93B103

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 230mm

Giá: 1,850,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 227mm

Giá: 1,750,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 220mm

Giá: 1,650,000đ (Chưa VAT)

SKU: 93B103W

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 227mm

Giá: 1,750,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 220mm

Giá: 1,650,000đ (Chưa VAT)

SKU: 93B104

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 438mm

Giá: 15,100,000đ (Chưa VAT)

SKU: 93B105

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 333mm

Giá: 7,100,000đ (Chưa VAT)

SKU: 93B106

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 333mm

Giá: 10,200,000đ (Chưa VAT)

SKU: 93B108

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 382mm

Giá: 4,150,000đ (Chưa VAT)

SKU: 93B109A

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 509mm

Giá: 9,550,000đ (Chưa VAT)

SKU: 93B110

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 405mm

Giá: 4,150,000đ (Chưa VAT)

SKU: 93B112

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 280mm

Giá: 2,150,000đ (Chưa VAT)

SKU: 93B115

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 345mm

Giá: 2,750,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 333mm

Giá: 2,650,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 319mm

Giá: 2,550,000đ (Chưa VAT)

SKU: 93B103

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 230mm

Giá: 1,850,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 227mm

Giá: 1,750,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 220mm

Giá: 1,650,000đ (Chưa VAT)

SKU: 93B115W

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 345mm

Giá: 2,750,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 333mm

Giá: 2,650,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 319mm

Giá: 2,550,000đ (Chưa VAT)

SKU: 93B116

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 420mm

Giá: 4,950,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 370mm

Giá: 4,850,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp thể thao bằng chất liệu Pewter, cao 350mm

Giá: 4,750,000đ (Chưa VAT)

SKU: CPL37

 • Cúp pha lê thân trụ hình hộp chữ nhật bắn 3D, gắn pha lê 2 lá đỉnh quả cầu. Cao 275mm

Giá: 960,000đ (Chưa VAT)

SKU: CPL132

 • Cúp pha lê hình vuông vát cạnh, bắn 2D hoặc khắc người đánh Golf; đế gắn cầu Golf 40mm. Kích thước 20x20x5(cm).

Giá: 960,000đ (Chưa VAT)

SKU: CPL74

 • Cúp pha lê hình lá cờ Golf, đế đen gắn quả cầu Golf 60mm.
  Kích thước 15x15x5(cm)

Giá: 820,000đ (Chưa VAT)

SKU: DD37

 • Cúp pha lê tròn, đế phale gắn quả cầu Golf pha le 40mm.
  Kích thước 14x16x5(cm)

Giá: 820,000đ (Chưa VAT)

SKU: CPL191

 • Cúp pha lê 2 lá đen trắng gắn trên đế kim cương, và đế đen.
  Tổng chiều cao: 285mm

Giá: 1,130,000đ (Chưa VAT)

SKU: CPL190

 • Cúp pha lê mài tư thế người đánh Golf, bắn 2D phía trong. Cao 200mm (gồm đế cao 30mm)

Giá: 920,000đ (Chưa VAT)

SKU: DD16

 • Cúp pha lê thân dày 10mm. Giữa thân gắn bóng golf
  Tổng chiều cao: 190mm

Giá: 870,000đ (Chưa VAT)

SKU: CPL158

 • Cúp pha lê thân dày 20mm, đỉnh quả cầu golf 60mm, đế gắn người đánh Golf.
  Tổng chiều cao: 275mm

Giá: 1,130,000đ (Chưa VAT)

SKU: DD16

 • Cúp pha lê cao 220mm, đường kính 10mm, dầy 5mm

Giá: 850,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp pha lê cao 270mm, đường kính 105mm

Giá: 1,650,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp pha lê cao 230mm, đường kính 105mm

Giá: 1,400,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp pha lê cao 210mm, đường kính 105mm

Giá: 1,250,000đ (Chưa VAT)

SKU: DD83

 • Cúp pha lê hoa văn, gắn kim loại màu vàng và đế đá, có quai nguyệt quế
  cao 190mm, đường kính 105mm

Giá: 890,000đ (Chưa VAT)

SKU: HV-727

 • Cúp pha lê hoa văn, gắn kim loại màu vàng và đế đá; cao 250mm, đường kính 105mm

Giá: 990,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp pha lê hoa văn, gắn kim loại màu vàng và đế đá; cao 230mm, đường kính 105mm

Giá: 910,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp pha lê hoa văn, gắn kim loại màu vàng và đế đá; cao 190mm, đường kính 105mm

Giá: 810,000đ (Chưa VAT)

SKU: HV-1100

 • Cúp kim loại gắn hạt pha lê, cao 330mm, phi 140mm, chân kim loại

Giá: 900,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp kim loại gắn hạt pha lê, cao 300mm, phi 130mm, chân kim loại

Giá: 800,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp kim loại gắn hạt pha lê, cao 270mm, phi 120mm, chân kim loại

Giá: 700,000đ (Chưa VAT)

SKU: HV-721

 • Cúp pha lê hoa gắn trên kim loại màu vàng và đế đá; cao 370mm, đường kính 170mm

Giá: 1,250,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp pha lê hoa gắn trên kim loại màu vàng và đế đá; cao 330mm, đường kính 170mm

Giá: 1,110,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp pha lê hoa gắn trên kim loại màu vàng và đế đá; cao 310mm, đường kính 170mm

Giá: 950,000đ (Chưa VAT)

SKU: CPL139

 • Cúp pha lê thân trụ vát bắn 3D người đánh Golf, đỉnh cầu Golf. Cao 280mm

Giá: 960,000đ (Chưa VAT)

 • Cúp pha lê thân dày 20mm, đỉnh gắn người đánh Golf.
  Tổng chiều cao: 280mm

Giá: 1,060,000đ (Chưa VAT)

SKU: DD03

 • Cúp pha lê hình cánh chim. Kích thước 12x27x7(cm), Quý khách có thể lựa chọn kích thước lớn hoặc nhỏ hơn

Giá: 750,000đ (Chưa VAT)

SKU: PL112

 • Cúp pha lê hình số 1, gắn quả cầu golf
  Kích thước: 10x15x5 cm

Giá: 950,000đ (Chưa VAT)