Các Sân Golf tại quần thể Mission Hills

Mission Hills SHENZHEN

 1. WORLD CUP COURSE
 2. VIJAY COURSE
 3. OZAKI COURSE
 4. FALDO COURSE
 5. ELS COURSE
 6. ZHANG LIAN WEI COURSE
 7. PETE DYE COURSE

Mission Hills Dongguan

 1. OLAZABAL COURSE
 2. ANNIKA COURSE
 3. ROSE – POULTER COURSE
 4. LEADBETTER COURSE
 5. NORMAN COURSE

Mission Hills HAIKOU

 1. BLACKSTONE COURSE
 2. SANDBELT TRAILS COURSE
 3. THE VINTAGE COURSE
 4. STEPPING STONE COURSE
 5. LAVA FIELDS COURSE
 6. MEADOW LINKS COURSE
 7. STONE QUARRY COURSE
 8. DOUBLE PIN COURSE
 9. THE PRESERVE COURSE
 10. SHADOW DUNES COURSE

Trả lời

Chú ý: Các bình luận về trang web phản ánh quan điểm của tác giả, và không nhất thiết phải là quan điểm của các cổng thông tin Internet. Yêu cầu không lăng mạ và biểu hiện thô tục. Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ bình luận mà không cần giải thích thông báo.

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật. (*) là trường bắt buộc!

*
*